EPDK Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat 2023 sayısına göre Türkiye’de kurulu yenilebilir enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 56.322 MW düzeyindedir.

SPON Energy tarafından yatırımı tamamlanan ve ön lisans aşamasına gelen toplam yenilebilir enerji santrali kapasitesi Türkiye kurulu gücünün %1.2’sine tekabül etmektedir.

HASANLAR Hidroelektrik Santrali (HES) / DÜZCE

ILICA Güneş Enerji Santrali (GES) / KÜTAHYA

SİVEREK Güneş Enerji Santrali (GES) / ŞANLIURFA